instagram
SAP
cinoa
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W AUKCJI

 

Prosimy o wypełnienie formularza oraz zaznaczenie opcji "Zlecenie licytacji z limitem" lub "Zlecenie telefoniczne".
W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 42 630 47 79 lub 509 922 593.
Rejestracji można dokonać także osobiście w siedzibie Rynku Sztuki także w dniu licytacji.
W przypadku problemów technicznych z wypełnieniem formularza prosimy o przesłanie danych jak niżej zwykłym mailem na adres e-mail: galeria@ryneksztuki.lodz.pl.
* - pola wymagane

Imię i nazwisko:*
Ulica, nr domu i lokalu:*
Kod pocztowy, miasto:*
Telefon:*
E-mail:*
PESEL:*
Dane do faktury:
Zlecenie z limitem lub telefoniczne:
Licytuję następujące obiekty (numer w katalogu, nazwisko autora lub nazwa obiektu, ewentualna oferowana kwota limitu):
Obiekt 1:
Obiekt 2:
Obiekt 3:
Obiekt 4:
Obiekt 5:
Obiekt 6:

Uwagi :

Oświadczam, że:
1) zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Domu Aukcyjnego Rynek Sztuki Sp. z o.o. opublikowany na stronie internetowej www.ryneksztuki.eu,
2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z warunkami Regulaminu, w szczególności do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej o opłatę aukcyjną w terminie 7 dni od daty aukcji,
3) przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niezapłacenia wylicytowanej przeze mnie kwoty w terminie 30 dni, liczonym od daty wymagania płatności, mogę zostać wpisany do Krajowego Rejestru Długów,
4) Dane osobowe podane w niniejszym formularzu mają charakter poufny.

 
 
© RYNEK SZTUKI Sp. z o.o., ul. Wschodnia 69, 90-266 Łódź, Polska
tel./fax.: (0048) 42 630 4779, e-mail: galeria@ryneksztuki.lodz.pl