aukcje dzie sztuki, sztuka modych, aukcje promocyjne,
Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie
Szukaj w ofercie bieżącej:
| Wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna Oferta Aukcje Wystawy Promocja młodych Kontakt O nas
 
 

AUKCJE

   
 
SAP
CINOA
 
KRATY. PIOTR SKOWRON. MALARSTWO
W 90. ROCZNICĘ URODZIN STANISŁAWA FIJAŁKOWSKIEGO. OBRAZY I RYSUNKI
WARSZAWSKIE TARGI SZTUKI - 2012
JAK ZWYKLE BEZ TYTUŁU... EWA MIELCZAREK. FOTOGRAFIA
ANDRZEJ FYDRYCH. GRAFIKA
MAGDALENA POŁACIK. MALARSTWO
GORĄCE KASZTANY
REMINISCENCJE KOLORYSTYCZNE. AGATA BAJSZCZAK. MALARSTWO
PIOTR SKOWRON. GRAFIKA I RYSUNEK
JAPOŃSKIE IMPRESJE. IGOR BANASZCZYK. FOTOGRAFIA
KOBIETY. MARTA KUNIKOWSKA-MIKULSKA. MALARSTWO
JAK ZWYKLE BEZ TYTUŁU... EWA MIELCZAREK. MALARSTWO i FOTOGRAFIA
JÓZEF WASIOŁEK. MALARSTWO
KONFLIKT - JAKO ŹRÓDŁO WARTOŚCI. BARTŁOMIEJ JARMOLIŃSKI
SYZYF. SEKWENCJA. WOJCIECH KALETA. MALARSTWO
ZOFIA BŁAŻKO
ZYGMUNT KWIRYŃSKI. MALARSTWO
UGA - BUGA. MAGDALENA POŁACIK. MALARSTWO
WNĘTRZE - FRAGMENT PRZESTRZENI. KRYSTYNA KRASOWSKA-CICHA
LEKKOŚĆ MATERII
144 AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
11 AUKCJA PROMOCYJNA
143 AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
II AUKCJA PROMOCYJNA - DRUGI KROK
Promocja Młodych Artystów
PROMOCJA MŁODYCH ARTYSTÓW   DO 7 KWIETNIA 2023 ROKU PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA NA 67 AUKCJĘ PROMOCYJNĄ INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW ASP   Regulamin Uczestnictwa w Aukcjach Promocyjnych (dotyczący artystów) 1. Organizatorem Aukcji Promocyjnych (AP) jest firma Rynek Sztuki sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: Rynek Sztuki sp. z o.o., ul. Wschodnia 69, 90-266 Łódź, tel. 42 630 4779, www.ryneksztuki.eu, e-mail: galeria@ryneksztuki.lodz.pl. 2. Aukcje odbywają się zgodnie z regulaminem ustalonym przez Rynek Sztuki sp. z o.o. zwanym dalej Domem Aukcyjnym. 3. Celem Aukcji Promocyjnych (AP) jest sprzedaż dzieł sztuki przede wszystkim absolwentów łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego z zamiarem umożliwienia artystom zaistnienia na polskim rynku sztuki. 4. Osobą koordynującą przygotowania do aukcji jest Julia Niewiarowska-Kulesza, kontakt e-mail: aukcjapromocyjna4@gmail.com. 5. Warunki uczestnictwa artystów w AP: - ukończenie studiów I stopnia łódzkiej ASP  (nie jest wymagane posiadanie dyplomu), - akceptacja przez artystę warunków regulaminu AP ustalonego przez Dom Aukcyjny, 6. Warunki przyjmowania dzieł od artystów na AP: - artyści zgłaszają dowolną liczbę obiektów (obrazy, grafiki, rzeźby, fotografie i inne media) e-mailem na adres: aukcjapromocyjna4@gmail.com, spośród których Dom Aukcyjny wybiera maksymalnie 3 dzieła, - zgłoszenie musi zawierać dane artysty: imię, nazwisko, datę urodzenia i datę ukończenia studiów, oraz dane dzieł: tytuł, położenie sygnatury (np. sygnowany prawy dół), technikę wykonania (np. olej, płótno), wymiary w centymetrach (najpierw pion, np. 50.5 x 70 cm) i dobrej jakości zdjęcie cyfrowe obiektu, przykład opisu dzieła: Agnieszka Borkowska(ur.1978) Bez tytułu(2008) sygn.p.d.  olej, płótno  80x100. Spośród nadesłanych ofert wybierane są dzieła przeznaczone do licytacji w czasie aukcji. Zajmuje się tym komisja złożona z historyków sztuki, powoływana przez zarząd firmy. Wybrane dzieła są deponowane przez artystów w wyznaczonym przez Dom Aukcyjny terminie, w siedzibie firmy Rynek Sztuki sp. z o.o., ul Wschodnia 69 (Galeria ELart na parterze od strony ul. Narutowicza lub na I piętrze, wejście od ul. Wschodniej), 90-266 Łódź, tel. 42 630 4779 na podstawie kwitu sprzedaży komisowej wypełnianego przez osobę reprezentującą Dom Aukcyjny. W czasie wypełniania dokumentu umowy sprzedaży komisowej weryfikowane są dane przekazane w zgłoszeniu. Należy pamiętać, że: - każde dzieło musi być podpisane, - maksymalna długość boku obrazu nie może przekraczać 120 cm, - dzieło musi być wykonane maksymalnie 5 lat przed datą aukcji, - na aukcje nie są przyjmowane dzieła, które były wykonywane w czasie studiów, w ramach zajęć na uczelni, prezentowane w innych domach aukcyjnych lub dzieła uszkodzone oraz nie gotowe do sprzedaży (np. z mokrymi farbami), - podczas deponowania dzieł w Domu Aukcyjnym artysta musi wypełnić dokument księgowy (gotowy formularz) i podać numer konta bankowego, na które będą przekazane pieniądze ze sprzedaży dzieł, - niezbędny jest dowód osobisty - osoby wysyłające dzieła przeznaczone na aukcje pocztą lub kurierami muszą je bezpiecznie zapakować i wysłać na własny koszt (uszkodzone obiekty nie są przyjmowane na aukcję) - dzieła dostarczone po wyznaczonym terminie nie zostaną przyjęte na aukcję - Dom Aukcyjny, przyjmując obiekt do sprzedaży, zakłada, że został on stworzony przez artystę z poszanowaniem praw autorskich innych twórców. 7. Ustalanie ceny wywoławczej dzieła na AP: - dzieła wyceniane są wg techniki wykonania i wielkości, - cena wywoławcza dzieła nie może być określona poniżej kosztów wytworzenia, liczonych jako suma cen zużytych materiałów, - ceny wywoławcze grafik wynoszą od 50 do 150 PLN, - ceny wywoławcze obrazów wynoszą od 300 do 600 PLN, - ceny wywoławcze rzeźb ustalane są na podstawie kosztów zużytych materiałów, - ceny wywoławcze fotografii wynoszą od 50 do 150 PLN. 8. Rozliczanie sprzedanych na AP dzieł: - rozliczenie sprzedanych dzieł jest przeprowadzane przez dział księgowy firmy Rynek Sztuki sp. z o.o., - artysta otrzymuje 80 % kwoty uzyskanej w wyniku licytacji (tzw. ceny młotkowej), - od 1 stycznia 2020 r. DA nie potrąca zaliczki na podatek dochodowy; artysta podpisując umowę komisową zobowiązuje się do samodzielnego rozliczenia z urzędem skarbowym, - wypłata następuje po wykupieniu dzieła przez klienta, tj. po wpłaceniu należności na konto firmy Rynek Sztuki sp. z o.o. i upłynięciu 20 dni - należność jest przekazywana artyście przelewem na podane przez niego konto bankowe. 9. Niesprzedane dzieła należy odebrać w terminie 14 dni od dnia aukcji. Obiekty nie odebrane w tym terminie będą magazynowane na koszt autora dzieła. Opłata wynosi 1 zł za dobę od obiektu. Koszty ewentualnej wysyłki pocztą lub kurierem ponosi artysta. 10. Nie stosowanie się do regulaminu aukcji (szczególnie dotyczy to terminu zgłoszeń oraz dostarczenia prac) jest równoznaczne z nieprzyjęciem dzieła na aukcję. 11. Sprawy dodatkowe: - przed aukcją przygotowywany jest dla klientów Informator Aukcyjny, w którym zamieszczone są opisy wszystkich dzieł wystawionych na aukcję, - oferta aukcyjna (opisy i zdjęcia) jest publikowana na stronach www.ryneksztuki.eu, www.artinfo.pl, www.artprice.com i www.onebid.pl, - łódzkie media otrzymują przed aukcją komunikat prasowy informujący o AP, - wyniki aukcji są przekazywane do pism branżowych, firm monitorujących rynek aukcyjny: artprice.com i artinfo.pl oraz do mediów łódzkich i zainteresowanych portali o tematyce kulturalnej, - Rynek Sztuki sp. z o.o. pobiera od kupujących 18% opłatę manipulacyjną, doliczaną do tzw. ceny młotkowej - płatności za dzieła mogą być dokonane gotówką, przelewem i kartami płatniczymi, - na życzenie firma wystawia nabywcom dzieł faktury VAT-Marża i dokument określany jako Potwierdzenie Nabycia  - w obrębie aglomeracji łódzkiej można zamówić dostarczenie zakupionych dzieł pod wskazany adres, usługa jest gratis;  12. Regulamin obowiązuje od 15 września 2020 roku do odwołania. 13. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem należy zwracać się telefonicznie: 42 630 4779 lub e-mail: galeria@ryneksztuki.lodz.pl   Łódź, 15.09.2020 r.  
WYSTAWY - ARTYKUŁY I RECENZJE
ARTYKUŁY I RECENZJE Sztuka nowa i najnowsza - kupić, nie kupić, zainwestować ? (03.07.2017) Bolesław Utkin. Wierny uczeń Strzemińskiego (17.01.2017) Rynek młodej sztuki w Polsce w 2014 roku (14.08.2015) Wdepnij w sztukę, czyli Aleksandry Ignasiak sposób na uśmierzenie urbanistycznych bolączek Łodzi (19.06.2013)  Recenzja z wystawy "Chcemy być nowocześni-polski design 1955-1968" (10.06.2011) Obrazy Józefa Panfila na wystawach w Polsce (13.04.2010) Oblicza kryzysu na rynku sztuki (12.04.2010) Siemiradzki z kolekcji Scheiblera na aukcji w Łodzi (05.09.2009) Ranking sprzedaży polskich artystów współczesnych. (21.03.2009)  Młodzi z Łodzi na Aukcjach Promocyjnych  (02.05.2009) Co dalej na rynku sztuki ?  (17.02.2009) Dobry rok dla marszandów  (02.12.2008) Główne problemy rodzącego się rynku sztuki w Polsce (26.03.2008)
Wystawy - Katalogi
KATALOGI WYSTAW Piotr Ciesielski. Obrazy i Panny - 2022 Piąty Niezależny Salon Łódzkich Twórców - 2020 Paulina Zalewska. Variete - 2019  CONQUISITIO. Collage i Rzeźby Beaty Jarmuż Sochy - 2019  Klaudia Funkiewicz. Filtry - Edycja obrazu  - 2019 Czwarty Niezależny Salon Łódzkich Młodych - 2017 Katarzyna Gołębiowska. Malarstwo - 2016 Kobieta oczami Mistrza. "Akty" Henryka Płóciennika z kolekcji Waldemara Tkacza - 2016 Trzeci Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców - 2016 Jolanta Rudzka-Habisiak "Stany skupienia energii artystycznej" - 2015 Drugi Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców - 2015 Karolina Matyjaszkowicz. Malarstwo - 2015 ELart - 2014 Miejsce Czas Ludzie Pasje Zakopane - 2014 ELanie - 2014 Magdalena Połacik. Malarstwo - 2012 Józef Panfil. Pejzaże z Prowansji - 2008 Lech Kunka (1920-1978). Malarstwo, collage z lat 1946-1956 - 2007 Jerzy Krawczyk (1921-1969). Malarstwo - 2006 Miniony Świat - malarstwo artystów żydowskich - 2004 The Past World - Paintings of Jewish artists - 2004  
PEJZAŻE Z PROWANSJI. JÓZEF PANFIL. MALARSTWO
142 AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
Aukcje - Katalogi PDF
KATALOGI AUKCJI 2023 230 Aukcja Dzieł Sztuki - 04.03.2023 65 Aukcja Promocyjna - 11.02.2023 229 Aukcja Dzieł Sztuki - 28.01.2023 2022 228 Aukcja Dzieł Sztuki - 03.12.2022 64 Aukcja Promocyjna - 19.11.2022 227 Aukcja Dzieł Sztuki - 29.10.2022 Artur Rubinstein in Memoriam - 29.10.2022 63 Aukcja Promocyjna - 10.09.2022 62 Aukcja Promocyjna - 02.07.2022 225 Aukcja Dzieł Sztuki - 04.06.2022 61 Aukcja Promocyjna - 14.05.2022 224 Aukcja Dzieł Sztuki - 23.04.2022 60 Aukcja Promocyjna - 26.03.2022 223 Aukcja Dzieł Sztuki - 12.03.2022 222 Aukcja Dzieł Sztuki - 29.01.2022 59 Aukcja Promocyjna - 15.01.2022 2021 221 Aukcja Dzieł Sztuki - 04.12.2021 58 Aukcja Promocyjna - 20.11.2021 220 Aukcja Dzieł Sztuki - 23.10.2021 219 Aukcja Dzieł Sztuki - 18.09.2021 57 Aukcja Promocyjna - 04.09.2021  56 Aukcja Promocyjna - 03.07.2021 218 Aukcja Dzieł Sztuki - 12.06.2021 55 Aukcja Promocyjna - 15.05.2021 217 Aukcja Dzieł Sztuki - 08.05.2021 216 Aukcja Dzieł Sztuki - 06.03.2021 54 Aukcja Promocyjna - 13.02.2021  215 Aukcja Dzieł Sztuki - 23.01.2021 2020 214 Aukcja Dzieł Sztuki - 05.12.2020  53 Aukcja Promocyjna - 21.11.2020  212 Aukcja Dzieł Sztuki - 19.09.2020 52 Aukcja Promocyjna - 05.09.2020  51 Aukcja Promocyjna - 04.07.2020  211 Aukcja Dzieł Sztuki - 06.06.2020 50 Aukcja Promocyjna - 09.05.2020  210 Aukcja Dzieł Sztuki - 25.04.2020 209 Aukcja Dzieł Sztuki - 07.03.2020 49 Aukcja Promocyjna - 15.02.2020 208 Aukcja Dzieł Sztuki - 25.01.2020  2019 207 Aukcja Dzieł Sztuki - 07.12.2019 48 Aukcja Promocyjna - 23.11.2019  206 Aukcja Dzieł Sztuki - 26.10.2019  205 Aukcja Dzieł Sztuki - 21.09.2019  47 Aukcja Promocyjna - 07.09.2019 46 Aukcja Promocyjna - 06.07.2019 204 Aukcja Dzieł Sztuki - 08.06.2019 45 Aukcja Promocyjna - 11.05.2019 203 Aukcja Dzieł Sztuki - 27.04.2019 202 Aukcja Dzieł Sztuki - 09.03.2019 44 Aukcja Promocyjna - 09.02.2019 201 Aukcja Dzieł Sztuki - 26.02.2019 2018 200 Aukcja Dzieł Sztuki - 08.12.2018  43 Aukcja Promocyjna - 24.11.2018 199 Aukcja Dzieł Sztuki - 27.10.2018  198 Aukcja Dzieł Sztuki - 22.09.2018  42 Aukcja Promocyjna - 08.09.2018  41 Aukcja Promocyjna - 07.07.2018  197 Aukcja Dzieł Sztuki - 09.06.2018  40 Aukcja Promocyjna - 12.05.2018  196 Aukcja Dzieł Sztuki - 21.04.2018  195 Aukcja Dzieł Sztuki - 03.03.2018  39 Aukcja Promocyjna - 10.02.2018  194 Aukcja Dzieł Sztuki - 20.01.2018 ​2017 193 Aukcja Dzieł Sztuki - 09.12.2017  XXXVIII Aukcja Promocyjna - 25.11.2017  192 Aukcja Dzieł Sztuki -  28.10.2017 191 Aukcja Dzieł Sztuki - 23.09.2017  XXXVII Aukcja Promocyjna - 09.09.2017  XXXVI Aukcja Promocyjna - 08.07.2017  190 Aukcja Dzieł Sztuki - 03.06.2017  XXXV Aukcja Promocyjna - 20.05.2017  189 Aukcja Dzieł Sztuki - 22.04.2017  188 Aukcja Dzieł Sztuki - 18.03.2017  XXXIV Aukcja Promocyjna - 11.02.2017  187 Aukcja Dzieł Sztuki - 28.01.2017 2016 186 Aukcja Dzieł Sztuki - 10.12.2016  XXXIII Aukcja Promocyjna - 26.11.2016 185 Aukcja Dzieł Sztuki - 05.11.2016  Aukcja Plakatów - 22.10.2016  184 Aukcja Dzieł Sztuki - 24.09.2016  XXXII Aukcja Promocyjna - 10.09.2016  XXXI Aukcja Promocyjna - 16.07.2016  183 Aukcja Dzieł Sztuki - 04.06.2016  XXX Aukcja Promocyjna - 21.05.2016  182 Aukcja Dzieł Sztuki - 23.04.2016  181 Aukcja Dzieł Sztuki - 12.03.2016  XXIX Aukcja Promocyjna - 27.02.2016  180 Aukcja Dzieł Sztuki - 30.01.2016 2015 179 Aukcja Dzieł Sztuki - 12.12.2015  XXVIII Aukcja Promocyjna - 28.11.2015  178 Aukcja Dzieł Sztuki - 07.11.2015   XXVII Aukcja Promocyjna - 26.09.2015  177 Aukcja Dzieł Sztuki - 19.09.2015  XXVI Aukcja Promocyjna - 18.07.2015  176 Aukcja Dzieł Sztuki - 13.06.2015  XXV Aukcja Promocyjna - 30.05.2015  175 Aukcja Dzieł Sztuki - 25.04.2015  174 Aukcja Dzieł Sztuki - 14.03.2015 XXIV Aukcja Promocyjna - 21.02.2014  173 Aukcja Dzieł Sztuki - 31.01.2015 2014 172 Aukcja Dzieł Sztuki - 06.12.2014   XXIII Aukcja Promocyjna - 22.11.2014  171 Aukcja Dzieł Sztuki - 25.10.2014  170 Aukcja Dzieł Sztuki - 20.09.2014  XXII Aukcja Promocyjna - 06.09.2014  Double Art Auction - 30.06.2014  XXI Aukcja Promocyjna - 24.05.2014 XX Aukcja Promocyjna -  15.02.2014 2013 XIX Aukcja Promocyjna - 16.11.2013 XVIII Aukcja Promocyjna - 07.09.2013    
Aukcje - Wyniki
WYNIKI AUKCJI 2023 230 Aukcja Dzieł Sztuki - 04.03.2023 65 Aukcja Promocyjna - 11.02.2023 229 Aukcja Dzieł Sztuki - 28.01.2023 2022 228 Aukcja Dzieł Sztuki - 03.12.2022 64 Aukcja Promocyjna - 19.11.2022 227 Aukcja Dzieł Sztuki - 29.10.2022 Artur Rubinstein in Memoriam - 29.10.2022 226 Aukcja Dzieł Sztuki - 24.10.2022 63 Aukcja Promocyjna - 10.09.2022 62 Aukcja Promocyjna - 02.07.2022 225 Aukcja Dzieł Sztuki - 04.06.2022 61 Aukcja Promocyjna - 14.05.2022 224 Aukcja Dzieł Sztuki - 23.04.2022 60 Aukcja Promocyjna - 26.03.2022 223 Aukcja Dzieł Sztuki - 12.03.2022 222 Aukcja Dzieł Sztuki - 29.01.2022 59 Aukcja Promocyjna - 15.01.2022 2021 221 Aukcja Dzieł Sztuki - 04.12.2021 58 Aukcja Promocyjna - 20.11.2021 220 Aukcja Dzieł Sztuki - 23.10.2021 219 Aukcja Dzieł Sztuki - 18.09.2021 57 Aukcja Promocyjna - 04.09.2021 56 Aukcja Promocyjna - 03.07.2021 218 Aukcja Dzieł Sztuki - 12.06.2021 55 Aukcja Promocyjna - 15.05.2021 217 Aukcja Dzieł Sztuki - 08.05.2021 216 Aukcja Dzieł Sztuki - 06.03.2021 54 Aukcja Promocyjna - 12.02.2021 215 Aukcja Dzieł Sztuki - 23.01.2021 2020 214 Aukcja Dzieł Sztuki - 05.12.2020 53 Aukcja Promocyjna - 21.11.2020 213 Aukcja Dzieł Sztuki - 24.10.2020 212 Aukcja Dzieł Sztuki - 19.09.2020  52 Aukcja Promocyjna - 05.09.2020 51 Aukcja Promocyjna - 04.07.2020 211 Aukcja Dzieł Sztuki - 06.06.2020  50 Aukcja Promocyjna - 09.05.2020  210 Aukcja Dzieł Sztuki - 25.04.2020 209 Aukcja Dzieł Sztuki - 07.03.2020 49 Aukcja Promocyjna - 15.02.2020 208 Aukcja Dzieł Sztuki - 25.01.2020 2019 207 Aukcja Dzieł Sztuki - 07.12.2019  48 Aukcja Promocyjna - 23.11.2019  206 Aukcja Dzieł Sztuki - 26.10.2019 205 Aukcja Dzieł Sztuki - 21.09.2019  47 Aukcja Promocyjna - 07.09.2019  46 Aukcja Promocyjna - 06.07.2019 204 Aukcja Dzieł Sztuki - 08.06.2019 45 Aukcja Promocyjna - 11.05.2019 203 Aukcja Dzieł Sztuki - 27.04.2019 202 Aukcja Dzieł Sztuki - 09.03.2019 44 Aukcja Promocyjna - 09.02.2019 r.  201 Aukcja Dzieł Sztuki - 26.01.2019 r.  2018 200 Aukcja Dzieł Sztuki - 08.12.2018 r.  43 Aukcja Promocyjna - 24.11.1018 r. 199 Aukcja Dzieł Sztuki - 27.10.2018 r. 198 Aukcja Dzieł Sztuki - 22.09.2018 r. 42 Aukcja Promocyjna - 08.09.2018 r.  41 Aukcja Promocyjna - 07.07.2018 r.  197 Aukcja Dzieł Sztuki - 09.06.2018 r.  40 Aukcja Promocyjna - 12.05.2018 r. 196 Aukcja Dzieł Sztuki - 21.04.2018 r. 195 Aukcja Dzieł Sztuki - 03.03.2018 r. 39 Aukcja Promocyjna - 10.02.2018 r. 194 Aukcja Dzieł Sztuki - 20.01.2018 r.   2017 XXXVIII Aukcja Promocyjna - 25.11.2017 r.  192 Aukcja Dzieł Sztuki - 28.10.2017 r.  191 Aukcja Dzieł Sztuki - 23.09.2017 r.  XXXVII Aukcja Promocyjna - 09.09.2017 r.  XXXVI Aukcja Promocyjna - 08.07.2017 r.  190 Aukcja Dzieł Sztuki - 03.06.2017 r.  XXXV Aukcja Promocyjna - 20.05.2017 r.  189 Aukcja Dzieł Sztuki - 22.04.2017 r.  188 Aukcja Dzieł Sztuki - 18.03.2017 r.  XXXIV Aukcja Promocyjna - 11.02.2017 r.  187 Aukcja Dzieł Sztuki - 28.01.2017 r.    2016 186 Aukcja Dzieł Sztuk i - 10.12.2016 r.  XXXIII Aukcja Promocyjna - 26.11.2016 r.  185 Aukcja Dzieł Sztuki - 05.11.2016 r.  184 Aukcja Dzieł Sztuki - 24.09.2016 r.  XXXII Aukcja Promocyjna - 10.09.2016 r.  XXXI Aukcja Promocyjna - 16.07.2016 r.  183 Aukcja Dzieł Sztuki - 04.06.2016 r.  XXX Aukcja Promocyjna - 21.05.2016 r.  182 Aukcja Dzieł Sztuki - 23.04.2016 r.  181 Aukcja Dzieł Sztuki - 12.03.2016 r.  XXIX Aukcja Promocyjna - 27.02.2016 r.  180 Aukcja Dzieł Sztuki - 30.01.2016 r.  2015 179 Aukcja Dzieł Sztuki - 12.12.2015 r.  XXVIII Aukcja Promocyjna - 28.11.2015 r. 178 Aukcja Dzieł Sztuki - 07.11.2015 r.  XXVII Aukcja Promocyjna - 26.09.2015 r. 177 Aukcja Dzieł Sztuki - 19.09.2015 r.  XXVI Aukcja Promocyjna - 18.07.2015 r.  176 Aukcja Dzieł Sztuki - 13.06.2015 r.  XXV Aukcja Promocyjna - 30.05.2015 r.  175 Aukcja Dzieł Sztuki - 25.04.2015 r. 174 Aukcja Dzieł Sztuki - 14.03.2015 r. XXIV Aukcja Promocyjna - 21.02.2015 r.  173 Aukcja Dzieł Sztuki - 31.01.2015 r. 2014 172 Aukcja Dzieł Sztuki - 06.12.2014 r.  XXIII Aukcja Promocyjna - 22.11.2014 r.  171 Aukcja Dzieł Sztuki - 25.10.2014 r.  170 Aukcja Dzieł Sztuki - 20.09.2014 r.  XXII Aukcja Promocyjna - 06.09.2014 r.  Double Art Auction - 30.06.2014 r. 169 Aukcja Dzieł Sztuki - 08.06.2014 r.  XXI Aukcja Promocyjna - 24.05.2014 r.  168 Aukcja Dzieł Sztuki - 13.04.2014 r.  167 Aukcja Dzieł Sztuki - 02.03.2014 r.  XX Aukcja Promocyjna - 15.02.2014 r. 166 Aukcja Dzieł Sztuki - 19.01.2014 r. 2013 165 Aukcja Dzieł Sztuki - 08.12.2013 r. XIX Aukcja Promocyjna - 16.11.2013 r. 164 Aukcja Dzieł Sztuki - 27.10.2013 r. 163 Aukcja Dzieł Sztuki - 22.09.2013 r. XVIII Aukcja Promocyjna - 7.09.2013 r.  162 Aukcja Dzieł Sztuki - 09.06.2013 r.  XVII Aukcja Promocyjna - 18.05.2013 r. 161 Aukcja Dzieł Sztuki - 21.04.2013 r. 160 Aukcja Dzieł Sztuki - 03.03.2013 r. XVI Aukcja Promocyjna - 16.02.2013 r. 159 Aukcja Dzieł Sztuki - 20.01.2013 r. 2012 158 Aukcja Dzieł Sztuki - 09.12.2012 r. XV Aukcja Promocyjna - 17.11.2012 r.  157 Aukcja Dzieł Sztuki - 28.10.2012 r. 156 Aukcja Dzieł Sztuki - 16.09.2012 r. 155 Aukcja Dzieł Sztuki - 03.06.2012 r.  XIV Aukcja Promocyjna - 19.05.2012 r. 154 Aukcja Dzieł Sztuki - 15.04.2012 r. V Aukcja Promocyjna - Drugi Krok - 17.03.2012 r.  153 Aukcja Dzieł Sztuki - 04.03.2012 r. 152 Aukcja Dzieł Sztuki - 22.01.2012 r. 2011 151 Aukcja Dzieł Sztuki - 11.12.2011 r. XIII Aukcja Promocyjna - 26.11.2011 r.  150 Aukcja Dzieł Sztuki - 23.10.2011 r. IV Aukcja Promocyjna - Drugi Krok - 08.10.2011 r.  149 Aukcja Dzieł Sztuki - 18.09.2011 r.  III Aukcja Promocyjna -Drugi Krok - 11.06.2011 r.  148 Aukcja Dzieł Sztuki - 05.06.2011 r.  XII Aukcja Promocyjna - 14.05.2011 r.  147 Aukcja Dzieł Sztuki - 10.04.2011 r. 146 Aukcja Dzieł Sztuki - 06.03.2011 r.  145 Aukcja Dzieł Sztuki - 23.01.2011 r. 2010 XI Aukcja Fotografii - 16.12.2010 r.  144 Aukcja Dzieł Sztuki - 12.12.2010 r.  XI Aukcja Promocyjna - 20.11.2010 r.  143 Aukcja Dzieł Sztuki - 24.10.2010 r.  II Aukcja Promocyjna-Drugi Krok - 09.10.2010 r.  142 Aukcja Dzieł Sztuki - 19.09.2010 r.  141 Aukcja Dzieł Sztuki - 13.06.2010 r.  X Aukcja Promocyjna - 22.05.2010 r. X Aukcja Fotografii - 13.05.2010 r.  140 Aukcja Dzieł Sztuki - 25.04.2010 r.  I Aukcja Promocyjna-Drugi Krok - 10.04.2010 r.  139 Aukcja Dzieł Sztuki - 14.03.2010 r. 138 Aukcja Dzieł Sztuki - 24.01.2010 r 2009 137 Aukcja Dzieł Sztuki - 13.12.2009 r. IX Aukcja Fotografii - 3.12.2009 r.  136 Aukcja Dzieł Sztuki - 8.11.2009 r. IX Aukcja Promocyjna - 10.10.2009 r.   135 Aukcja Dzieł Sztuki - 20.09.2009 r.  134 Aukcja Dzieł Sztuki - 7.06.2009 r.  VIII Aukcja Fotografii - 15.05.2009 r.   VIII Aukcja Promocyjna - 9.05.2009 r.   133 Aukcja Dzieł Sztuki - 19.04.2009 r.  132 Aukcja Dzieł Sztuki - 8.03.2009 r. 131 Aukcja Dzieł Sztuki - 25.01.2009 r. 2008 VII Aukcja Fotografii - 10.12.2008 r. 130 Aukcja Dzieł Sztuki - 30.11.2008 r. VII Aukcja Promocyjna - 15.11.2008 r.  129 Aukcja Dzieł Sztuki - 26.11.2008 r. 128 Aukcja Dzieł Sztuki - 14.09.2008 r. 127 Aukcja Dzieł Sztuki - 08.06.2008 r. VI Aukcja Promocyjna - 10.05.2008 r. 126 Aukcja Dzieł Sztuki - 20.04.2008 r. VI Aukcja Fotografii - 11.04.2008 r.  125 Aukcja Dzieł Sztuki - 09.03.2008 r. 124...
Aukcje - Regulamin
Regulamin Domu Aukcyjnego Rynek Sztuki Sp. z o.o.   Postanowienia ogólne   1. Właścicielem Galerii i Domu Aukcyjnego (DA) używających nazwy „Rynek Sztuki” jest firma Rynek Sztuki sp. z o.o., REGON 470511222, NIP 725-001-33-84, KRS 0000202940, z kapitałem zakładowym 102 600 PLN, z siedzibą w Łodzi, adres: 90-266 Łódź, ul. Wschodnia 69, tel. 42 630 4779, strona internetowa  - www.ryneksztuki.eu. 2. Korespondencja dotycząca funkcjonowania firmy, galerii i przeprowadzanych aukcji, powinna być kierowana na adres: Rynek Sztuki sp. z o.o., ul. Wschodnia 69, 90-266 Łódź, zaś w przypadku korespondencji e-mail na adres: galeria@ryneksztuki.lodz.pl. 3. Znak firmowy i nazwa własna Rynek Sztuki są zastrzeżone patentem nr 173301. 4. Regulamin dotyczy wszystkich klientów dokonujących zakupów i/lub korzystających z usług firmy i może być zmieniony, co zostanie zaznaczone w jego treści, na stronie www.ryneksztuki.eu. Zmiany w regulaminie obowiązują od momentu ich opublikowania. 5. Obiekty oferowane przez firmę Rynek Sztuki sp. z o.o. można kupować w galeriach mieszczących się w Łodzi na parterze i I piętrze kamienicy przy ul. Wschodniej 69, na aukcjach publicznych organizowanych tamże oraz przez sklep internetowy korzystając ze strony www.ryneksztuki.eu. 6. Oferowane do sprzedaży w Galerii i DA obiekty zostały zbadane przez współpracujących z firmą ekspertów zgodnie z ich wiedzą i doświadczeniem, a opisy obiektów zamieszczane w ofercie Galerii i Domu Aukcyjnego są zgodne ze stanem faktycznym. 7. Klient dokonujący zakupu otrzymuje jako potwierdzenie zawarcia transakcji paragon z kasy fiskalnej, a na życzenie wystawiana jest faktura VAT-Marża. W celu jej otrzymania należy o tym poinformować w momencie zawierania transakcji i podać dane do faktury: pełna nazwa firmy (lub imię, nazwisko i adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej) i NIP. Nabywca dzieła staje się jego właścicielem po wpłaceniu całej należności. 8. Reklamacje należy składać pod adres jak w p.2. Klientom kupującym poza galerią (przez telefon lub internet) przysługuje 14 dniowy termin odstąpienia od umowy, liczony od daty otrzymania towaru, nie dotyczy to zakupów na aukcjach (D.U. z dn.24.06.2014, poz.827, Art.38, p.11). Po tym terminie przysługuje Kupującemu prawo rękojmi zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta (D.U. z dn.24.06.2014, poz.827). Reklamowany towar należy odesłać przesyłką pocztową na własny koszt. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni liczonym od dnia zwrotu obiektu. 9. Firma Rynek Sztuki sp. z o.o. nie udziela żadnych informacji zarówno o Klientach jak i Nabywcach bez uprzedniego wyrażenia przez nich zgody. Informacje przekazywane przez osoby deponujące działa sztuki do sprzedaży komisowej jak i kupujące mają charakter poufny i są przechowywane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych. 10. Firma Rynek Sztuki sp. z o.o. jest podmiotem upoważnionym do wystawiania właściwych dokumentów, tj. oceny i wyceny, umożliwiających wywóz dzieł sztuki poza granice Polski i UE. Dla osób kupujących obiekty w Galerii lub na aukcjach organizowanych przez firmę ww. dokumenty wystawiane są bezpłatnie. Ich okres ważności wynosi 3 miesiące. 11. Firma Rynek Sztuki sp. z o.o. jest zobowiązana do zbierania danych osobowych (miejsce zamieszkania i cechy identyfikacyjne dokumentu tożsamości) klientów dokonujących zakupów obiektów w cenie powyżej 10.000 Euro i płacących gotówką (Dz.U. 2018, poz. 723) oraz w przypadku zakupu zabytków o wartości powyżej 10.000 PLN (imię i nazwisko oraz PESEL w przypadku osoby fizycznej; Dz.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249). Powyższe dane gromadzone są w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach obowiązującej od 2017 roku (Dz.U. jw.). 12. Firma Rynek Sztuki sp. z o.o. stosuje standardy ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).    REGULAMINY AUKCJI    I. Postanowienia wstępne   1. Organizatorem aukcji jest firma Rynek Sztuki sp. z o.o. (DA). 2. Udział w aukcji oznacza, że jej uczestnik zapoznał się z Regulaminem aukcji i akceptuje wszystkie jego warunki, szczególnie dotyczące zasad licytacji i płatności za wylicytowane obiekty. Uczestnicy aukcji, bez względu na formę udziału w niej, czyli licytujący osobiście, telefonicznie i on-line muszą się przed jej rozpoczęciem zarejestrować, co wiąże się z koniecznością podania następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, które mają charakter poufny i są dostępne tylko na użytek DA. W przypadku Klientów uczestniczących w licytacji poprzez telefon lub on-line DA nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z przyczyn technicznych utrudniających lub uniemożliwiających połączenie. DA ma prawo do odmówienia rejestracji Klienta i nie dopuszczenia go do udziału w licytacji. 3. Aukcje odbywają się w terminach podanych w harmonogramie, dostępnym na stronie www.ryneksztuki.eu. Przedmiotem aukcji są obiekty będące własnością DA lub powierzone mu przez komitentów. Zgodnie z ich oświadczeniami są one wolne od wad prawnych i ograniczeń prawno-rzeczowych. 4. Aukcja prowadzona jest zgodnie z polskimi przepisami. Prowadzący aukcję, zwany aukcjonerem ma prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyn, decyduje o wysokości ceny wywoławczej i postąpieniu (przebiciu) w czasie licytacji. W przypadku dwóch jednocześnie wpływających ofert rozstrzyga o ich kolejności; zasadniczo pierwszeństwo mają oferty zgłaszane przez osoby licytujące osobiście, znajdujące się w Sali aukcyjnej. 5. Szacunkową, rynkową wartość obiektów wystawionych na licytację określa podana w ofercie estymacja, w formie przedziału cenowego. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w ofercie lub innej zaproponowanej przez aukcjonera. Cena wywoławcza może być niższa niż cena gwarancyjna, za którą nie można kupić obiektu, ale w takim przypadku aukcjoner informuje o tym fakcie przed rozpoczęciem licytacji. 6. DA zapewnia, że oferowane na aukcji obiekty zostały zbadane przez współpracujących z nim ekspertów zgodnie z ich wiedzą i doświadczeniem oraz, że opisy obiektów są zgodne ze stanem faktycznym. Na życzenie klienta do zakupionych obiektów dołączany jest atest potwierdzający jego oryginalność wystawiany przez eksperta zajmującego się daną kategorią sztuki (malarstwo, grafika i rzemiosło artystyczne). Atesty dołączane do zakupionych obiektów wydawane są bezpłatnie. Firma, zarówno w przypadku sprzedaży aukcyjnych jak i przez galerie, udziela 5 letniej gwarancji na zgodność obiektu z opisem w ofercie.     II. Warunki zakupu dzieła sztuki w Domu Aukcyjnym podczas aukcji   1. Nabywca może zapoznać się z ofertą prezentowaną w siedzibie DA co najmniej pięć dni przed aukcją. Jest ona także dostępna na stronie DA - www.ryneksztuki.eu i ewentualnie stronach firm współpracujących jak www.artinfo.pl, www.artprice.com i www.onebid.pl. 2. Wstęp na aukcje jest wolny i nie obowiązuje wpłata wadium. Osoby zainteresowane udziałem w aukcji proszone są przed licytacją o dokonanie rejestracji i pobranie numerów identyfikacyjnych. 3. Wartość obiektu w ofercie aukcyjnej określona...
Aukcje - Terminy
2023 ROK 28 stycznia - 229 Aukcja Dzieł Sztuki   11 lutego - 65 Aukcja Promocyjna  4 marca - 230 Aukcja Dzieł Sztuki  25 marca - 66 Aukcja Promocyjna  22 kwietnia - 231 Aukcja Dzieł Sztuki 13 maja - 67 Aukcja Promocyjna 3 czerwca - 232 Aukcja Dzieł Sztuki  1 lipca - 68 Aukcja Promocyjna  9 września - 69 Aukcja Promocyjna  23 września - 233 Aukcja Dzieł Sztuki  28 października - 234 Aukcja Dzieł Sztuki  18 listopada - 70 Aukcja Promocyjna   2 grudnia - 235 Aukcja Dzieł Sztuki  2022 ROK 15 stycznia - 59 Aukcja Promocyjna  29 stycznia - 222 Aukcja Dzieł Sztuki 12 marca - 223 Aukcja Dzieł Sztuki  26 marca - 60 Aukcja Promocyjna  23 kwietnia - 224 Aukcja Dzieł Sztuki 14 maja - 61 Aukcja Promocyjna 4 czerwca - 225 Aukcja Dzieł Sztuki  2 lipca - 62 Aukcja Promocyjna  10 września - 63 Aukcja Promocyjna  24 września - 226 Aukcja Dzieł Sztuki  29 października - 227 Aukcja Dzieł Sztuki  19 listopada - 64 Aukcja Promocyjna   3 grudnia - 228 Aukcja Dzieł Sztuki  2021 ROK 23 stycznia - 215 Aukcja Dzieł Sztuki 13 lutego - 54 Aukcja Promocyjna  6 marca - 216 Aukcja Dzieł Sztuki  8 maja - 217 Aukcja Dzieł Sztuki  15 maja - 55 Aukcja Promocyjna 12 czerwca - 218 Aukcja Dzieł Sztuki  3 lipca - 56 Aukcja Promocyjna  4 września - 57 Aukcja Promocyjna  18 września - 219 Aukcja Dzieł Sztuki  23 października - 220 Aukcja Dzieł Sztuki  20 listopada - 58 Aukcja Promocyjna   4 grudnia - 221 Aukcja Dzieł Sztuki  2020 ROK 25 stycznia - 208 Aukcja Dzieł Sztuki 15 luty - 49 Aukcja Promocyjna  7 marca - 209 Aukcja Dzieł Sztuki  25 kwietnia - 210 Aukcja Dzieł Sztuki  9 maja - 50 Aukcja Promocyjna 6 czerwca - 211 Aukcja Dzieł Sztuki  4 lipca - 51 Aukcja Promocyjna  5 września - 52 Aukcja Promocyjna  19 września - 212 Aukcja Dzieł Sztuki  24 października - 213 Aukcja Dzieł Sztuki  21 listopada - 53 Aukcja Promocyjna   5 grudnia - 214 Aukcja Dzieł Sztuki  2019 ROK 26 stycznia - 201 Aukcja Dzieł Sztuki 9 luty - 44 Aukcja Promocyjna  9 marca - 202 Aukcja Dzieł Sztuki  27 kwietnia - 203 Aukcja Dzieł Sztuki  11 maja - 45 Aukcja Promocyjna  8 czerwca - 204 Aukcja Dzieł Sztuki  6 lipca - 46 Aukcja Promocyjna  7 września - 47 Aukcja Promocyjna  21 września - 205 Aukcja Dzieł Sztuki  26 października - 206 Aukcja Dzieł Sztuki  23 listopada - 48 Aukcja Promocyjna   7 grudnia - 207 Aukcja Dzieł Sztuki 

© RYNEK SZTUKI Sp. z o.o.
Wschodnia 69, 90-266 Łódź, Polska
tel.: (0048) 42 630 4779
kom.: (0048) 509 922 593
e-mail: galeria@ryneksztuki.lodz.pl


Regulamin domu aukcyjnego
Regulamin sklepu
Polityka prywatności (RODO)

Śledź nas: