NUMER KONTA

Nasze konto bankowe:

Rynek Sztuki sp. z o.o.

14 1750 1093 0000 0000 0206 2852
 


Adres do korespondencji listownej:
Rynek Sztuki sp. z o.o.
ul. Wschodnia 69
90-266 £ód¼
 
Inne dane firmy Rynek Sztuki sp. z o.o.:
NIP 725-001-33-84
REGON 470511222