aukcje dzie sztuki, sztuka modych, aukcje promocyjne,
Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie
Szukaj w ofercie bieżącej:
| Wyszukiwanie zaawansowane

newsletter
Strona główna Oferta Aukcje Wystawy Promocja młodych Kontakt O nas
 
 

O NAS

   
 
SAP
CINOA
 
PORTRET DUCHOWY. LILIANA GAŁĄZKA. MALARSTWO I RYSUNEK
PAWEŁ KRZEMIŃSKI. STRUKTURY
PTAK - MYŚL. IZABELA DOROTA TOMASZEWSKA. MALARSTWO
EL ART. WYSTAWA ŁÓDZKICH MŁODYCH TWÓRCÓW
ŁÓDŹ KALISKA
MIEJSCE CZAS LUDZIE PASJE ZAKOPANE
PIERWSZY NIEZALEŻNY SALON ŁÓDZKICH MŁODYCH TWÓRCÓW
145 AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
XI AUKCJA FOTOGRAFII
W KRĘGU STRZEMIŃSKIEGO
ONE - MALARSTWO & MONOTYPIA. BEATA BUGAJ-TOMASZEWSKA i JOANNA KONIECZNA-ZAPART
ELANIE. ZE ZBIORÓW RODZINY MAJDAS
NIEZWYKŁE ŚWIATY WACŁAWA KONDKA. MALARSTWO, RZEŹBA, GRAFIKA
DREAM SPACES. MARTA BILECKA-DUDZIŃSKA. MALARSTWO
SPOJRZENIA. BARTŁOMIEJ KOTER. AKWARELE
FILMOWE REMINISCENCJE. TOMASZ KOZŁOWSKI
MALARSTWO TADEUSZA KOKIETKA
ENERGIE SUBTELNE. KATERYNA CZORNA
ODSZARZANIE GLOBALNE. ALEKSANDRA IGNASIAK
BRYŁA I PŁASZCZYZNA. MAREK SAK. MALARSTWO i RZEŹBA.
SWEETHEART LOVE PILLOWS. JOLANTA RUDZKA-HABISIAK
STANISŁAW FIJAŁKOWSKI. W 90. ROCZNICĘ URODZIN
CISZA. MAŁGORZATA KAPLIŃSKA i KORNELIA KLAJA-MISIAK
POLOWANIE. STANISLAV MATSILEVICH. GRAFIKA
KRATY. PIOTR SKOWRON. MALARSTWO
W 90. ROCZNICĘ URODZIN STANISŁAWA FIJAŁKOWSKIEGO. OBRAZY I RYSUNKI
WARSZAWSKIE TARGI SZTUKI - 2012
JAK ZWYKLE BEZ TYTUŁU... EWA MIELCZAREK. FOTOGRAFIA
ANDRZEJ FYDRYCH. GRAFIKA
MAGDALENA POŁACIK. MALARSTWO
GORĄCE KASZTANY
REMINISCENCJE KOLORYSTYCZNE. AGATA BAJSZCZAK. MALARSTWO
PIOTR SKOWRON. GRAFIKA I RYSUNEK
JAPOŃSKIE IMPRESJE. IGOR BANASZCZYK. FOTOGRAFIA
KOBIETY. MARTA KUNIKOWSKA-MIKULSKA. MALARSTWO
JAK ZWYKLE BEZ TYTUŁU... EWA MIELCZAREK. MALARSTWO i FOTOGRAFIA
JÓZEF WASIOŁEK. MALARSTWO
KONFLIKT - JAKO ŹRÓDŁO WARTOŚCI. BARTŁOMIEJ JARMOLIŃSKI
SYZYF. SEKWENCJA. WOJCIECH KALETA. MALARSTWO
ZOFIA BŁAŻKO
ZYGMUNT KWIRYŃSKI. MALARSTWO
UGA - BUGA. MAGDALENA POŁACIK. MALARSTWO
WNĘTRZE - FRAGMENT PRZESTRZENI. KRYSTYNA KRASOWSKA-CICHA
LEKKOŚĆ MATERII
144 AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
11 AUKCJA PROMOCYJNA
143 AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
II AUKCJA PROMOCYJNA - DRUGI KROK
Promocja Młodych Artystów
PROMOCJA MŁODYCH ARTYSTÓW   DO 20 MAJA 2024 ROKU PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA NA 2 AUKCJĘ NEW MODERN ART INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW ASP   Regulamin Uczestnictwa w Aukcjach Promocyjnych (dotyczący artystów) 1. Organizatorem Aukcji Promocyjnych (AP) jest firma Rynek Sztuki sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: Rynek Sztuki sp. z o.o., ul. Wschodnia 69, 90-266 Łódź, tel. 42 630 4779, www.ryneksztuki.eu, e-mail: galeria@ryneksztuki.lodz.pl. 2. Aukcje odbywają się zgodnie z regulaminem ustalonym przez Rynek Sztuki sp. z o.o. zwanym dalej Domem Aukcyjnym. 3. Celem Aukcji Promocyjnych (AP) jest sprzedaż dzieł sztuki przede wszystkim absolwentów łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego z zamiarem umożliwienia artystom zaistnienia na polskim rynku sztuki. 4. Osobą koordynującą przygotowania do aukcji jest Julia Niewiarowska-Kulesza, kontakt e-mail: aukcjapromocyjna4@gmail.com. 5. Warunki uczestnictwa artystów w AP: - ukończenie studiów I stopnia łódzkiej ASP  (nie jest wymagane posiadanie dyplomu), - akceptacja przez artystę warunków regulaminu AP ustalonego przez Dom Aukcyjny, 6. Warunki przyjmowania dzieł od artystów na AP: - artyści zgłaszają dowolną liczbę obiektów (obrazy, grafiki, rzeźby, fotografie i inne media) e-mailem na adres: aukcjapromocyjna4@gmail.com, spośród których Dom Aukcyjny wybiera maksymalnie 3 dzieła, - zgłoszenie musi zawierać dane artysty: imię, nazwisko, datę urodzenia i datę ukończenia studiów, oraz dane dzieł: tytuł, położenie sygnatury (np. sygnowany prawy dół), technikę wykonania (np. olej, płótno), wymiary w centymetrach (najpierw pion, np. 50,5 x 70 cm) i dobrej jakości zdjęcie cyfrowe obiektu, przykład opisu dzieła: Agnieszka Borkowska(ur.1978) Bez tytułu(2008) sygn.p.d.  olej, płótno  80x100 Spośród nadesłanych ofert wybierane są dzieła przeznaczone do licytacji w czasie aukcji. Zajmuje się tym komisja złożona z historyków sztuki, powoływana przez zarząd firmy. Wybrane dzieła są deponowane przez artystów w wyznaczonym przez Dom Aukcyjny terminie, w siedzibie firmy Rynek Sztuki sp. z o.o., ul Wschodnia 69 (Galeria ELart na parterze od strony ul. Narutowicza lub na I piętrze, wejście od ul. Wschodniej), 90-266 Łódź, tel. 42 630 4779 na podstawie kwitu sprzedaży komisowej wypełnianego przez osobę reprezentującą Dom Aukcyjny. W czasie wypełniania dokumentu umowy sprzedaży komisowej weryfikowane są dane przekazane w zgłoszeniu. Należy pamiętać, że: - każde dzieło musi być podpisane, - maksymalna długość boku obrazu nie może przekraczać 120 cm, - dzieło musi być wykonane maksymalnie 5 lat przed datą aukcji, - na aukcje nie są przyjmowane dzieła, które były wykonywane w czasie studiów, w ramach zajęć na uczelni, prezentowane w innych domach aukcyjnych lub dzieła uszkodzone oraz nie gotowe do sprzedaży (np. z mokrymi farbami), - podczas deponowania dzieł w Domu Aukcyjnym artysta musi wypełnić dokument księgowy (gotowy formularz) i podać numer konta bankowego, na które będą przekazane pieniądze ze sprzedaży dzieł, - niezbędny jest dowód osobisty - osoby wysyłające dzieła przeznaczone na aukcje pocztą lub kurierami muszą je bezpiecznie zapakować i wysłać na własny koszt (uszkodzone obiekty nie są przyjmowane na aukcję) - dzieła dostarczone po wyznaczonym terminie nie zostaną przyjęte na aukcję - Dom Aukcyjny, przyjmując obiekt do sprzedaży, zakłada, że został on stworzony przez artystę z poszanowaniem praw autorskich innych twórców. 7. Ustalanie ceny wywoławczej dzieła na AP: - dzieła wyceniane są wg techniki wykonania i wielkości, - cena wywoławcza dzieła nie może być określona poniżej kosztów wytworzenia, liczonych jako suma cen zużytych materiałów, - ceny wywoławcze grafik wynoszą od 100 do 500 PLN, - ceny wywoławcze obrazów wynoszą od 500 do 800 PLN, - ceny wywoławcze rzeźb ustalane są na podstawie kosztów zużytych materiałów, - ceny wywoławcze fotografii wynoszą od 100 do 500 PLN. 8. Rozliczanie sprzedanych na AP dzieł: - rozliczenie sprzedanych dzieł jest przeprowadzane przez dział księgowy firmy Rynek Sztuki sp. z o.o., - artysta otrzymuje 80 % kwoty uzyskanej w wyniku licytacji (tzw. ceny młotkowej), - od 1 stycznia 2020 r. DA nie potrąca zaliczki na podatek dochodowy; artysta podpisując umowę komisową zobowiązuje się do samodzielnego rozliczenia z urzędem skarbowym, - wypłata następuje po wykupieniu dzieła przez klienta, tj. po wpłaceniu należności na konto firmy Rynek Sztuki sp. z o.o. i upłynięciu 20 dni - należność jest przekazywana artyście przelewem na podane przez niego konto bankowe. 9. Niesprzedane dzieła należy odebrać w terminie 14 dni od dnia aukcji. Obiekty nie odebrane w tym terminie będą magazynowane na koszt autora dzieła. Opłata wynosi 1 zł za dobę od obiektu. Koszty ewentualnej wysyłki pocztą lub kurierem ponosi artysta. 10. Nie stosowanie się do regulaminu aukcji (szczególnie dotyczy to terminu zgłoszeń oraz dostarczenia prac) jest równoznaczne z nieprzyjęciem dzieła na aukcję. 11. Sprawy dodatkowe: - przed aukcją przygotowywany jest dla klientów Informator Aukcyjny, w którym zamieszczone są opisy wszystkich dzieł wystawionych na aukcję, - oferta aukcyjna (opisy i zdjęcia) jest publikowana na stronach www.ryneksztuki.eu, www.artinfo.pl, www.artprice.com i www.onebid.pl, - łódzkie media otrzymują przed aukcją komunikat prasowy informujący o AP, - wyniki aukcji są przekazywane do pism branżowych, firm monitorujących rynek aukcyjny: artprice.com i artinfo.pl oraz do mediów łódzkich i zainteresowanych portali o tematyce kulturalnej, - Rynek Sztuki sp. z o.o. pobiera od kupujących 20% opłatę manipulacyjną, doliczaną do tzw. ceny młotkowej - płatności za dzieła mogą być dokonane gotówką, przelewem i kartami płatniczymi, - na życzenie firma wystawia nabywcom dzieł faktury VAT-Marża i dokument określany jako Potwierdzenie Nabycia  - w obrębie aglomeracji łódzkiej można zamówić dostarczenie zakupionych dzieł pod wskazany adres, usługa jest gratis;  12. Regulamin obowiązuje od 15 września 2020 roku do odwołania. 13. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem należy zwracać się telefonicznie: 42 630 4779 lub e-mail: galeria@ryneksztuki.lodz.pl   Łódź, 9.04.2024 r.  
WYSTAWY - ARTYKUŁY I RECENZJE
ARTYKUŁY I RECENZJE Sztuka nowa i najnowsza - kupić, nie kupić, zainwestować ? (03.07.2017) Bolesław Utkin. Wierny uczeń Strzemińskiego (17.01.2017) Rynek młodej sztuki w Polsce w 2014 roku (14.08.2015) Wdepnij w sztukę, czyli Aleksandry Ignasiak sposób na uśmierzenie urbanistycznych bolączek Łodzi (19.06.2013)  Recenzja z wystawy "Chcemy być nowocześni-polski design 1955-1968" (10.06.2011) Obrazy Józefa Panfila na wystawach w Polsce (13.04.2010) Oblicza kryzysu na rynku sztuki (12.04.2010) Siemiradzki z kolekcji Scheiblera na aukcji w Łodzi (05.09.2009) Ranking sprzedaży polskich artystów współczesnych. (21.03.2009)  Młodzi z Łodzi na Aukcjach Promocyjnych  (02.05.2009) Co dalej na rynku sztuki ?  (17.02.2009) Dobry rok dla marszandów  (02.12.2008) Główne problemy rodzącego się rynku sztuki w Polsce (26.03.2008)

© RYNEK SZTUKI Sp. z o.o.
Wschodnia 69, 90-266 Łódź, Polska
tel.: (0048) 42 630 4779
kom.: (0048) 509 922 593
e-mail: galeria@ryneksztuki.lodz.pl


Regulamin domu aukcyjnego
Regulamin sklepu
Polityka prywatności (RODO)

Śledź nas: